Vrouwelijke Managers
Netwerk Nederland
Zorg Managers
Netwerk Nederland

Nieuws

Vrouwelijke Managers Netwerk Nederland

Vrouwelijke Managers Netwerk Nederland heeft oog voor de specifieke belangen en interesses van vrouwelijke managers. De drie vier speciale bijeenkomsten die VMNN jaarlijks organiseert, zijn volledig op de positie van, mogelijk specifieke problemen bij en bijzondere uitdagingen voor vrouwelijke managers afgestemd. En daarvan is de jaarlijkse grootschalige Nationale Dag voor de Managers met onder andere de bekendmaking van de winnares in de verkiezing Topvrouw van het Jaar. Een lid van het sectienetwerk is ook lid van Managers Netwerk Nederland en kan aan alle bijeenkomsten en activiteiten deelnemen, en vice versa.

Toelatingscriteria

Om lid te kunnen worden van Vrouwelijke Managers Netwerk Nederland gelden dezelfde criteria als die voor een MNN-lidmaatschap, te weten 'het vervullen van een directiefunctie bij een organisatie met minimaal 10 medewerkers, ofwel een leidinggevende managementfunctie bij een organisatie met ten minste 50 medewerkers. Daarbij geeft men leiding aan een afdeling van minimaal 10 medewerkers of zijn lid van het managementteam. Ook zij die een bestuurlijke functie vervullen als burgemeester, minister, staatssecretaris, legerofficier, et cetera, komen in aanmerking voor het lidmaatschap.

Voordelen van het lidmaatschap (V)MNN
Informatiepakket
Lid worden

Zondag 26 oktober 2014 Privacy Statement | Gebruiksvoorwaarden